Lotta Möller Papperskonservator AB Stockholm porträtt

Lotta Möller är utbildad papperskonservator vid Göteborgs universitet. Sedan 2015 driver hon privat konserveringsateljé på Rådmansgatan 39 i Stockholm. Hon arbetar såväl mot privatkunder som museer, arkiv, auktionshus och gallerier. Uppdragen varierar i karaktär och omfång. De utförs i ateljén, på museum eller på plats i den lokal där föremålet befinner sig.

Välkommen att boka ett möte!

Lotta Möller
Rådmansgatan 39
113 58 Stockholm
070-811 27 72
konservator@lottamoller.se

Lotta Möller Papperskonservator AB handarbete

Kunder:
ArkDes
Nationalmuseum
Nyköpings kommun
Moderna Museet
Riksantikvarieämbetet
Scenkonstmuseet
Stockholms Auktionsverk
Stockholms Stadsarkiv
Uppsala Auktionskammare
Världskulturmuseerna

Lotta Möller Papperskonservator AB arbete

Samarbetspartners:
Helen Skinner AB, papperskonservator
Scriptum Fanny Stenback, papperskonservator
Irina Batalow, målerikonservator
Tord Wiktor, förgyllare & möbelkonservator
Acta KonserveringsCentrum AB
Key Creation, rammakare
Hultbergs eftr., Ram & Förgyllning
Nobel Ramar & Förgyllning
Bergevall Ramar AB

Lotta Möller Ateljé